Svarvning

HORN är i dag en av Europas ledande tillverkare av hårdmetallverktyg och har sedan 1969 producerat verktygslösningar med extrem precision till industrin.

Idag erbjuder vi ett mycket stort utbud av standardverktyg. Svarvsidan inkluderar bland annat verktyg för svarvning, axiellstickning, längdsvarvning och spår- och avstickning.

På Horn utgår vi från kundernas behov och ser därför konsten att göra speciallösningar med full funktionsgaranti som en stor och viktig del av vår kärnkompetens.

Verktyg för svarvning finns genom Horns patenterade Supermini-program för hål från Ø 0,2 mm och uppåt.

Horn Supermini-programmet omfattar också skär för axiell spårsvarvning, fasning, fullradieskär, spårstickningsskär, gängskär, förstickning till avstick, bakbearbetningsskär samt CBN-bestyckade skär Det skall dessutom tilläggas att samtliga skär, för alla diametrar, passar i en och samma hållare.

Upptäck hela Horn´s program som ger dig svarvlösningar från diameter Ø 0,2mm och uppåt.

Unikt är också att vi har ett brett program för standardskär och hållare för produktion av längsgående kilspår i moderna CNC-svarvar.

Välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för din verksamhet.

HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetnings verktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick, längdsvarv- och fräsverktyg för metalindustrien. 

Läs mer om oss